Tiếng việt English
    
 
BẢNG SO SÁNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP - 15/09/2009


Những doanh nghiệp khi đầu tư vào Khu Công Nghiệp Sông Mây sẽ có những ưu đãi về thuế hơn bên ngoài Khu Công Nghiệp, cụ thể:


BẢNG SO SÁNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CHO THẤY
 
 
 
Trong Khu Công Nghiệp
Điều 19 NĐ 36/CP ngày 24/04/1997
Ngoài Khu Công Nghiệp
Điều 10 & Điều 32 mục 1.2 NĐ 30/1998/NĐ.CP
a. Xuất khẩu < 50% Sản phẩm
+ Thuế suất: 15%
+ Được miễn thuế lợi tức 02 năm kể từ khi kinh doanh có lợi nhuận
a. Xuất khẩu < 50% Sản phẩm
+ Thuế suất: 25 – 32%
+ Không được xét miễn giảm thuế

b. 50% < Xuất khẩu < 80% Sản phẩm

 • Thuế suất: 15%
 • Được miễn thuế lợi tức 02 năm kể từ khi kinh doanh có lợi nhuận
 • Được giảm 50% thuế lợi tức trong 02 năm kế tiếp.

b. 50% < Xuất khẩu < 50% Sản phẩm

 • Thuế suất: 10% trong 10 năm đầu
 • Thuế suất: 25% kể từ năm thứ 11
 • Không được xét miễn giảm thuế
 • Được miễn thuế lợi tức 01 năm kể từ khi kinh doanh có lợi nhuận
 • Được giảm 50% thuế lợi tức trong 02 năm tiếp theo.

c. Xuất khẩu > 80% Sản phẩm

 • Thuế suất: 10%
 • Được miễn thuế lợi tức 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế (kinh doanh có lợi nhuận)
 • Được giảm 50% thuế thu nhập phải nộp trong 02 năm tiếp theo.

c. Xuất khẩu > 80% Sản phẩm

 • Thuế suất: 15% trong 12 năm đầu
 • Thuế suất: 25% kể từ năm thứ 13
 • Được miễn thuế thu nhập 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế (kinh doanh có lợi nhuận)
 • Được giảm 50% thuế thu nhập trong 03 năm tiếp theo.

BẢNG SO SÁNH THUẾ SUẤT CHUYỂN LỢI NHUẬN RA NƯỚC NGOÀI

Trong Khu Công Nghiệp
Nghị Định 36/CP, Chương V, Điều 9, Mục 2.b
Ngoài Khu Công Nghiệp
Khoản E, mục 2, Chương V, Thông Tư 99/1998/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 14/7/1998
+ 5% Số lợi nhuận gởi ra nước ngoài + 5%: Vốn Pháp định> 10 triệu USD
+ 7%:5 triệuUSD<=Vốn Pháp định <=10 triệu USD
+ 10%: Vốn Pháp định < 5 triệu USD
Đặc biệt, theo các nhà địa lý Á Đông, Khu Công Nghiệp Sông Mây ngự trên vùng đất có phong thủy tốt, rất thuận lợi trong việc xây dựng các nhà máy nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh tạo ra nhiều lợi nhuận cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước .
Trên đây là một số thông tin tóm lược về Khu công nghiệp Sông Mây gửi tới Quý công ty. Chúng tôi lấy làm hân hạnh được đón tiếp các đại diện của quý công ty đến tham quan Khu công nghiệp và làm việc chi tiết với Công ty liên doanh phát triển Khu công nghiệp Sông Mây vào bất cứ thời gian nào (trước khi đến xin liên hệ trước với Công ty chúng tôi theo số điện thoại hay địa chỉ trên ).
Rất mong được hợp tác cùng Quý công ty.
Trân trọng.
 
 
  
Truyền thông khác:

  » THỦ TỤC THUÊ ĐẤT, XIN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ (15/09/2009)
  » GIÁ THUÊ ĐẤT VÀ PHÍ SỬ DỤNG CƠ SỞ HẠ TẦNG (15/09/2009)
  » CƠ SỞ HẠ TẦNG (15/09/2009)
  » GIAO THÔNG (15/09/2009)