Tiếng việt English
    
 
Thủ tục đấu nối nước thải - 18/03/2010


Để thuận lợi cho các Doanh nghiệp trong việc Đấu nối hệ thống nước thải vào hệ thống Xử lý nước thải tập trung của KCN Sông Mây. KCN Sông Mây hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện các bước sau:
1. Làm bản thoả thuận vị trí đấu nối nước thải với Công ty CP PT KCN Sông Mây.
-  Doanh nghiệp thực hiện việc tách riêng triệt để hệ thống thoát nước mưa và thu gom nước thải trong mặt bằng Doanh nghiệp mình.
-  Gửi đơn xin đấu nối vào hệ thống thu gom và XLNT tập trung của KCN Sông Mây kèm theo bản vẽ (hoàn công) hệ thống thoát nước mưa và thu gom nước thải của Doanh nghiệp mình. 
KCN Sông Mây sẽ tiến hành làm biên bản xác định vị trí đấu nối với Doanh nghiệp dựa trên bản vẽ hệ thống thoát nước của Doanh nghiệp và tình hình hạ tầng KCN hiện tại. Cung cấp tới Doanh nghiệp hướng dẫn chi tiết vị trí đấu nối và bản vẽ hố ga thu mẫu nước thải.
2. Tiến hành đấu nối:
Sau khi đã làm bản thoả thuận vị trí đấu nối với Công ty CP PT KCN Sông Mây. Doanh nghiệp tiến hành đấu nối với hệ thống XLNT tập trung theo các bước sau:
-  Tiến hành xây dựng hố ga thu mẫu theo thiết kế đã được KCN Sông Mây cung cấp.
- Liên hệ KCN Sông Mây để được các cán bộ kỹ thuật trực tiếp đến hướng dẫn việc đầu nối vào hệ thống XLNT tập trung của KCN Sông Mây.

Để có thêm thông tin vui lòng liên hệ:
      Phòng Môi trường:
      - Trần Minh Trí:  0909.736.122
      - Phan Anh Thành: 0937.874.717
      Phòng Kỹ Thuật:
      - Trương Thanh Bình; 0902.978.796
Hoặc tại mục hỗ trợ trực tuyến trên Website này. 
Truyền thông khác:

  » Quy định mới về việc xử phạt trong lĩnh vực BVMT (17/03/2010)
  » Ngày hội Văn hóa Công nhân Đồng Nai 2010 tại KCN Sông Mây (01/02/2010)
  » CÁC BƯỚC THUÊ ĐẤT ĐẦU TƯ (04/11/2009)
  » Hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ (16/09/2009)
  » Thuế thu nhập Doanh nghiệp (16/09/2009)
  » Luật đầu tư (16/09/2009)
  » Những Doanh nghiệp đang đầu tư tại KCN Sông Mây (16/09/2009)
  » Hết lòng phục vụ khách hàng (16/09/2009)
  » NHỮNG CÔNG TY ĐÃ ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG MÂY (16/09/2009)
  » BẢNG SO SÁNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (15/09/2009)