Tiếng việt English
Thủ tục đấu nối nước thải
Thủ tục đấu nối nước thảiĐể thuận lợi cho các Doanh nghiệp trong việc Đấu nối hệ thống nước thải vào hệ thống Xử lý nước thải tập trung của KCN Sông Mây. KCN Sông Mây hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện các bước sau:
Xem chi tiết »» »