Tiếng việt English
Hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ

Thông tư số 15/2003/TT-BLĐTBXH ngày 3/6/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ theo quy định của Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ

 

Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ như sau:

Doanh nghiệp và đơn vị có thể tổ chức làm thêm đến 200 giờ cho mỗi người lao động trong một năm khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện sau:

 
Xem chi tiết »» »