Tiếng việt English
   5 lời khuyên cho dịch vụ khách hàng vượt trội
(CRM Việt Nam ) - Dịch vụ khách hàng ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong quyết định mua sắm của khách hàng, do đó, doanh nghiệp cần không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ và đem tới khách hàng nhiều giá trị hơn.