Tiếng việt English
Thủ tục đấu nối nước thải
Thủ tục đấu nối nước thảiĐể thuận lợi cho các Doanh nghiệp trong việc Đấu nối hệ thống nước thải vào hệ thống Xử lý nước thải tập trung của KCN Sông Mây. KCN Sông Mây hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện các bước sau:
Xem chi tiết »» »

Hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ

Thông tư số 15/2003/TT-BLĐTBXH ngày 3/6/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ theo quy định của Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ

 

Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ như sau:

Doanh nghiệp và đơn vị có thể tổ chức làm thêm đến 200 giờ cho mỗi người lao động trong một năm khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện sau:

 
Xem chi tiết »» »

THỦ TỤC THUÊ ĐẤT, XIN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ
THỦ TỤC THUÊ ĐẤT, XIN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯA. Thủ tục thuê đất tại Khu Công Nghiệp Sông Mây đơn giản và thuận tiện, qua các bước:

B. Làm bản ghi nhớ thuê đất với SINPACO và nộp tiền đặt cọc giữ đất cho khu đất thuê theo mức 3000 USD/ha. SINPACO sẽ có trách nhiệm giữ phần đất đã giới thiệu trong thời hạn 3 tháng kể từ khi ký bản ghi nhớ thuê đất. Tiền đặt cọc sẽ được trừ vào tiền thuê đất sau khi hợp đồng thuê đất được ký. Khi Quý Công ty có giấy phép đầu tư, hợp đồng thuê đất sẽ được ký và SINPACO sẽ bàn giao những văn bản, giấy tờ có liên quan, giao mặt bằng, cắm mốc giới khu đất theo hợp đồng thuê đất đã được ký.
 
Xem chi tiết »» »