Tiếng việt English
    
 
NHỮNG CÔNG TY ĐÃ ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG MÂY - 16/09/2009


Cty TNHH Dona Victor Molds (Việt Hồng)
Điện thoại : (061) 869817 - (061) 869886
Địa chỉ : KCN Sông Mây, TL 767, Xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom, Đồng Nai.
Ngành nghề sản xuất : sản xuất Khuông đế giày
 
Cty TNHH Dona Victor Footwear (Việt Vinh)
Điện thoại: (061) 869872(061) 869802
Địa chỉ : KCN Sông Mây, TL 767, Xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom, Đồng Nai.
Ngành nghề sản xuất : sản xuất Giầy Thể thao Nike
Cty TNHH Junmay
Điện thoại : (061) 869167(061) 869168
Địa chỉ : KCN Sông Mây, TL 767, Xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom, Đồng Nai.
Ngành nghề sản xuất : Dệt nhãn
Cty TNHH Dona Botron.
Điện thoại : (061) 869501(061) 869502
Địa chỉ : KCN Sông Mây, TL 767, Xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom, Đồng Nai.
Ngành nghề sản xuất : Dệt
Cty Cổ Phần Gia Dụng Ngọc Sinh
Điện thoại : (061) 967688(061) 967697
Địa chỉ : KCN Sông Mây, TL 767, Xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom, Đồng Nai.
Ngành nghề sản xuất : sản xuất Các sản phẩm từ gỗ
Công ty TNHH Dinh Dưỡng Á Châu
Điện thoại : (061) 869111(061) 869110
Địa chỉ : KCN Sông Mây, TL 767, Xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom, Đồng Nai.
Ngành nghề sản xuất : sản xuất thức ăn gia súc
Công ty Liên doanh Virbac (Việt Nam)
Điện thoại : (061) 869617(061) 869619
Địa chỉ : KCN Sông Mây, TL 767, Xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom, Đồng Nai.
Ngành nghề sản xuất : sản xuất thuốc thú y
Cty TNHH Bảo Khang
Điện thoại : (061) 968041(061) 968038
Địa chỉ : KCN Sông Mây, TL 767, Xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom, Đồng Nai.
Ngành nghề sản xuất : sản xuất Nước khoáng
Cty TNHH Tong Jou
Điện thoại : (061) 968042(061) 968043
Địa chỉ : KCN Sông Mây, TL 767, Xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom, Đồng Nai.
Ngành nghề sản xuất : sản xuất sơn
Cty TNHH Long Vân
Điện thoại : (061) 869033(061) 869259
Địa chỉ : KCN Sông Mây, TL 767, Xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom, Đồng Nai.
Ngành nghề sản xuất : sản xuất ốc vích điện tử
Cty TNHH Yuong Hsin
Điện thoại : (061) 968094(061) 968096
Địa chỉ : Đường số 2, Lô A 4, KCN Sông Mây, Xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom, Đồng Nai
Ngành nghề sản xuất : sản xuất hoá chất xử lý nước
Cty TNHH Anco
Điện thoại : (061) 968175(061) 968176
Địa chỉ : Đường số 2, Lô A 4, KCN Sông Mây, Xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom, Đồng Nai
Ngành nghề sản xuất : sản xuất thức ăn gia súc
Cty TNHH Dona Pacific
Điện thoại : (061) 967171(061) 967170
Địa chỉ : Đường số 7, Lô A 3, KCN Sông Mây, Xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom, Đồng Nai
Ngành nghề sản xuất : sản xuất Giầy Thể thao Nike
Cty TNHH Tín Phát Lộc
Điện thoại : (061) 968350(061) 968352
Địa chỉ : Đường số 7, Lô A 6, KCN Sông Mây, Xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom, Đồng Nai
Ngành nghề sản xuất : sản xuất thức ăn gia súc
Cty TNHH Ấp Trứng CP (việt Nam)
Địa chỉ : Đường số 7, Lô A 6, KCN Sông Mây, Xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom, Đồng Nai
Ngành nghề sản xuất : Ấp trứng vịt, gà
Cty TNHH Bao Bì Nhựa Toàn Cầu
Địa chỉ : Đường số 7, Lô A 6, KCN Sông Mây, Xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom, Đồng Nai
Ngành nghề sản xuất : sản xuất bao bì nhựa
Cty TNHH Century (Việt Nam)
Địa chỉ : Đường số 2, Lô A1, KCN Sông Mây, Xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom, Đồng Nai
Ngành nghề sản xuất : sản xuất máy lạnh
Cty TNHH Kora Vina
Địa chỉ : Đường số 2, Lô A5, KCN Sông Mây, Xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom, Đồng Nai
Ngành nghề sản xuất : sản xuất Vì Kèo xây dựng
Cty TNHH Kenton Overseas
Địa chỉ : KCN Sông Mây, TL 767, Xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom, Đồng Nai.
Ngành nghề sản xuất : sản xuất các loại Giầy
Cty TNHH Dona Orient Việt Nam
Địa chỉ : Đường số 7, Lô A 6, KCN Sông Mây, Xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom, Đồng Nai
Ngành nghề sản xuất : sản xuất Giầy Thể thao Nike
Cty TNHH YNG SHUN VIET NAM
Địa chỉ :
Lô A 4, KCN Sông Mây, Xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom, Đồng Nai
Ngành nghề sản xuất : sản xuất phụ tùng xe gắn máy, Ô tô và máy nông nghiệp.
 



 
Truyền thông khác:

  » BẢNG SO SÁNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (15/09/2009)
  » THỦ TỤC THUÊ ĐẤT, XIN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ (15/09/2009)
  » GIÁ THUÊ ĐẤT VÀ PHÍ SỬ DỤNG CƠ SỞ HẠ TẦNG (15/09/2009)
  » CƠ SỞ HẠ TẦNG (15/09/2009)
  » GIAO THÔNG (15/09/2009)